HU EN
FőoldalKönyvtár

Könyvtár

A Déri Múzeum és könyvtárának létrejötte a 20. század elejére nyúlik vissza. A könyvtár története szorosan kapcsolódik a múzeum történetéhez, sajátos jellege abból adódik, hogy a múzeum épületében évtizedekig két könyvtár működött párhuzamosan, különböző gyűjtőkörrel, de többnyire egy igazgató irányítása alatt. 1905-től napjainkig a múzeum szakkönyvtára (korábban Könyv- és Oklevéltár) míg 1917-1952 között a város Közművelődési Könyvtára.

A múzeumalapító Löfkovits Arthur ékszerész nagybecsű ajándéka tette lehetővé, hogy 1905-ben Könyv- és Kézirattár (később Könyv- és Oklevéltár) néven önálló részleg jöhessen létre a múzeumban. A törzsállomány 700 darabból állt.

A városban az 1910-es években előtérbe kerülő közművelődési könyvtárügy, és a múzeumi igények párhuzamosan futottak egymás mellett, s az így kialakult kapcsolat több mint harminc évig tartott a város két legjelentősebb kulturális objektuma, a Közművelődési Könyvtár és a Városi Múzeum, majd később Déri Múzeum között. A Közművelődési Könyvtár eredményes működéséért is felelősséget éreztek a múzeum munkatársai, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a múzeumi jelentésekben foglalkoztak a nyilvános könyvtár helyzetével is. Ecsedi István igazgatása alatt jelent meg a Közművelődési Könyvtár első nyomtatott katalógusa (1925).

Újabb mérföldkövet jelentett a múzeum és könyvtárai életében az új épületbe való költözés (1930). Déri Frigyes bécsi selyemgyáros nagylelkű adományozása révén jöhetett létre, és épült fel mostani helyén az új múzeumi épület, a Déri Múzeum.

A Könyv- és Oklevéltár egy külön kutatói szobába került, mely a nagyközönség számára továbbra is zárva maradt. Állománya ajándékozások útján, és a korábban már szorgalmazott cserekapcsolat révén gyarapodott. Cserealapul a múzeum éves jelentései (1932-ig), majd a Déri Múzeum Évkönyvei (1933-tól) szolgáltak, melyek 1926-tól német nyelvű kivonattal jelentek meg. 1931-ben megindult a Régészeti, valamint a Néprajzi Osztály Ismeretterjesztő Közleményei című sorozat, mely szintén cserealap volt a magyar és a külföldi múzeumok, tudományos intézetek, egyetemek felé.

A Közművelődési Könyvtár az új épületben, a múzeumi épület nyugati szárnyának földszintjén kapott helyet, olvasóteremmel, raktárral és négy dolgozószobával. A könyvtár nyilvános volt. A II. világháború alatt komoly károk keletkeztek az épületben, de a Közművelődési Könyvtár 1944. december 15-én ismét megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt Balogh István múzeumi segédőr vezetésével, s a cédulakatalógus és a leltárkönyvek is épségben előkerültek. Az államosítás után (1952) a Közművelődési Könyvtár elköltözött a múzeum épületéből, s átadta helyét a mostani szakkönyvtár alapját képező Könyv- és Oklevéltár könyv- és periodika állományának, valamint a Közművelődési Könyvtár által itt hagyott, a muzeológia szakterületeit átfogó szakkönyveknek, időszaki kiadványoknak. 1953-tól van a könyvtárnak önálló leltárkönyve.

 

A Könyvtár olvasóterme

 

Az Ereklyekönyvtár, melyet 1938-ban alapított Sőregi János, a Városi Nyomda által küldött kötelespéldányokból, a debreceni és környékbeli írók, tudósok műveiből alakult. Alapító tagjainak névsorát a Déri Múzeum 1937-es évkönyvében lehet olvasni. Így maradhattak ránk egyes szerzők megjelent dolgozatainak féltve őrzött, dedikált példányai.

 

A könyvtár története bővebben:

Birkásné Vincze Rita: Múzeum – könyvtár – közművelődés. In: Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2002-2003. 353-389.

Birkásné Vincze Rita: Bemutatjuk debreceni Déri Múzeum Könyvtárát. In. Múzeumi Hírlevél XXIII. 2002/4. 132-135.

 

A könyvtári  állomány

A könyvtár története során jelentős hagyatékokkal gazdagodott:  a volt múzeumigazgatók és munkatársak (Zoltai Lajos, Ecsedi István és Sőregi János) mellett Molnár Gyula,  Soó Rezső,   Holló László, Szomolányi Elemér és még sokan mások  értékes kiadványokkal gazdagították a könyvtár állományát.

A könyvtárban őrzünk 18-19. századi egyházi énekeskönyveket, imakönyveket, bibliákat, történeti és természettudományi műveket, valamint a nevezetes debreceni kötéseket reprezentáló műveket, gyöngyhímzéses borítóval készült könyveket.

A könyvtár jelenlegi állománya közel 48000 kötet könyv és periodika.

 

A könyvtár gyűjtőköre

A könyvtár gyűjtőköre az általános muzeológia, régészet, néprajz, művészettörténet, iparművészet, történelem, természettudomány, numizmatika, fotótörténet és a debreceni, illetve a megyei helytörténeti vonatkozású irodalom. Az állomány napjainkban  nagymértékben csere, kisebb mértékben ajándékozás és vásárlás útján gyarapszik. 

 

Könyvtári cserekapcsolatok

A Déri Múzeum Könyvtára fennállása óta közel 500 hazai és külföldi múzeummal, könyvtárral, levéltárral, egyetemmel és tudományos intézettel áll cserekapcsolatban. A gyűjtemény gyarapodásának még ma is legjelentősebb módja a csere, melynek eredményeként a magyar és külföldi cserepartnerek által megküldött szakkiadványok gyűjteményünket a muzeológiai szakirodalom speciális gyűjtőhelyévé teszik. Aktív cserekapcsolatainknak mi is rendszeresen megküldjük saját kiadványainkat, így azok a világ szinte minden tájára eljutnak. 

 

Könyvtári szolgáltatások

- Kölcsönzés

A Déri Múzeum Könyvtára korlátozottan nyilvános, nem kölcsönző szakkönyvtár. Küldetésnyilatkozatához híven kiemelt feladatának tekinti a múzeumi tudományterületeken dolgozók, kutatók szakirodalmi ellátását, a tudományos kutatómunka és a szakemberek tudományos előmenetelének támogatását. Ennek érdekében a múzeumi terület speciális irodalmát a lehetőségekhez képest beszerzi és használatba adja. Kutatóink számára végzett könyvtárközi kölcsönzéssel igyekszünk bekapcsolódni az országos szakirodalmi ellátásba. 

- Helyben használat

A könyvtár olvasóterme nyolc férőhelyes, ahol a kézikönyvtár és a hazai múzeumi évkönyvek találhatók, valamint friss folyóiratainkról  lehet tájékozódni. 

- Katalógus

Betűrendes szerzői és címkatalógus, valamint szakkatalógus segít a keresésben. A HUNTÉKA könyvtári adatbázisba folyamatosan töltődnek fel a könyvek adatai, de online még nem érhető el.

- Egyéb szolgáltatásaink: szakirodalmi tájékoztatás, másolat szolgáltatás

 

A Könyvtárhasználati Szabályzat ide kattintva ismerhető meg.

 

A digitalizált kiadványokat megtalálja a Kiadványaink menüpontban.   

 

A Déri Múzeumban árusított kiadványok listája (2021.06.17.) 

 

Elérhetőség 

Telefon: +36 (52) 322-207/ 133

Email: konyvtar@derimuzeum.hu

Levelezési cím: Déri Múzeum Könyvtára, 4001 Debrecen, Pf. 61.

Kövess minket:

YouTube Instagram Twitter
Feliratkozás hírlvélre
Déri Múzeum - Minden jog fenntartva © 2020 - 2024
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: +36 (52) 322-207
href="mailto:uh!pont!muezumired!kukac!ired">E-mail: uh!pont!muezumired!kukac!ired
készítette: WebDeb.hu